FM Logistic z tytułem ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2015

FM Logistic od lat inwestuje w zarządzanie zasobami ludzkimi. To jeden z najważniejszych kapitałów międzynarodowego operatora – zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników. Teraz docenił to rynek, przyznając FM Logistic tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy – „Lider HR 2015”.
Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR to ogólnopolski program z obszaru human resources (HR), którego celem jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej, jak i strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi. W tym roku już po raz piąty przyznano tytuły.
Kryterium, jakim kierowano się przy wyborze tegorocznych Laureatów to przede wszystkim wysoka jakość zatrudnienia, na którą składają się m.in. takie czynniki jak: przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji, system motywacyjny, reputacja firmy, czy dynamika zatrudnienia. Przy ocenie ankiety weryfikacyjnej FM Logistic Kapituła Programu zwróciła szczególną uwagę na formę zatrudnienia oraz dynamikę zatrudnienia – w ciągu zaledwie roku zatrudnienie wzrosło o prawie 500 osób. Uwagę komisji zwróciła także wyjątkowa oferta szkoleń, w tym szeroki wachlarz szkoleń dla kadry menadżerskiej, pogram e-learningowy dostępny dla wszystkich pracowników i dbałość o rozwój pracowników poprzez zewnętrzny coaching rozwojowy, FM University, Clever in Operation, Cross Training i FM Be Better Club. W FM Logistic tylko w 2014 roku miało miejsca ponad 170 promocji na wyższe stanowiska, co świadczy o możliwościach, jakie organizacja stwarza dla rozwoju kariery na każdym jej szczeblu. Zainteresowanie Kapituły wzbudziły tez dodatkowe projekty organizowane z inicjatywy działu HR w FM Logistic, w tym konkurs dla uczniów szkół średnich – LOGIMPIADA, promujący wiedze logistyczną oraz projekt „FM Logistic dba o zdrowie”, w ramach którego, dla wszystkich pracowników dostępne są sezonowo świeże owoce i warzywa, odbywają się prelekcje przy udziale lekarzy, specjalistów zdrowego żywienia, fizjoterapeutów, a także zagwaratnowany jest pakiet badań profilaktycznych.
– Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca jest ukoronowaniem naszych dotychczasowych działań na rzecz pracowników. Potwierdzeniem, że strategia zarządzania zasobami zmierza nadal w słusznym kierunku – powiedziała Magdalena Hotyńska Dyrektor HR w FM Logistic.
FM Logistic to jeden z większych pracodawców w branży TSL. W Polsce w tej chwili zatrudnionych jest w strukturach firmy prawie 3 tysiące osób.