Europejska nagroda „European Women’s Tertiary Award” dla Sukcesu Pisanego Szminką!

Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką odebrała 26 marca w Mediolanie europejską nagrodę przyznawaną przez “Women’s Tertiary Group” działającą w ramach Confcommercio Milano. W tym roku statuetki wręczone zostały po raz szósty.

Nagrody przyznawane przez Women’s Tertiary Group Confcommercio Milano, to wyraz uznania dla Europejek działających w biznesie. Dodatkowo, w tym roku, organizator postanowił położyć nacisk na inicjatywy, usługi i projekty wspierające Diverity&Inclusion. Kryteria konkursowe to: skala i zasięg inicjatyw, prowadzenie działań poprawiających jakość warunków pracy i życia prywatnego kobiet aktywnych zawodowo, realizacja projektów i usług, mających wspierać i edukować kobiety powracające na rynek pracy, tworzenie formalnych i nieformalnych sieci współpracy oraz działanie na rzecz polityki włączania.

Jury Women’s Tertiary Group doceniło działania Sukcesu Pisanego Szminką w zakresie wieloletniego wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz nagłaśniania ich sukcesów poprzez konkurs Bizneswoman Roku. Na szczególne uznanie zasłużył program aktywizacji zawodowej kobiet SUKCES TO JA, który jest obecnie największym tego typu programem w Polsce wspierającym i edukującym kobiety poprzez platformę online, sieć lokalnych spotkań oraz szereg warsztatów i konferencji. Program realizowany jest przy wsparciu Fundacji Coca- Cola Atlanta

– Jestem ogromnie wzruszona i dumna, mogąc odebrać tę nagrodę – powiedziała Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Cieszę się, że ostatnie 9 lat pracy nad integracją, edukacją i aktywizacją kobiet w Polsce spotkało się z uznaniem w kontekście europejskim. To dowód na to, że jesteśmy na właściwej drodze. – dodaje.

Confcommercio Milano działa we Włoszech od 1945 roku. Jest organizacją, która reprezentuje we Włoszech firmy działające w sektorach handlu, turystyki i usług. Składa się z 118 stowarzyszeń terytorialnych oraz zrzesza 40 000 spółek.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie do podejmowania odważnych działań. Fundacja mocno wspiera i promuję Diversity & Inclusion. W styczniu zainicjowała powstanie nieformalnego klubu Male Champions of Change.