IGCP w Europejskim Rejestrze Przejrzystości

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie została włączona do Europejskiego Rejestru Przejrzystości przy Instytucjach Europejskich.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie od lat jest aktywnym partnerem w europejskich negocjacjach międzyinstytucjonalnych, które określają ostateczny kształt rozwiązań legislacyjnych istotnych dla sektora ciepłowniczego. Dzięki stałemu i regularnemu zaangażowaniu w prace na poziomie europejskim dała się poznać jako godny zaufania i merytoryczny partner, dlatego dołączyła do grona podmiotów wpisanych do Europejskiego Rejestru Przejrzystości przy Instytucjach Europejskich. Na jego podstawie członkowie Zarządu Izby uzyskali stały i samodzielny wstęp do Parlamentu Europejskiego, co pozwala na jeszcze aktywniejsze angażowanie się w unijny proces legislacyjny. To potwierdzenie, iż polski sektor ciepłowniczy, którego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest reprezentantem, został uznany za istotnego partnera w kształtowaniu przepisów prawnych dotyczących ciepłownictwa systemowego Unii Europejskiej.
Europejski Rejestr Przejrzystości to baza zawierająca informacje na temat organizacji, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kształtowanie lub implementację polityki i procesu decyzyjnego instytucji Unii Europejskiej. Rejestr pokazuje, kto reprezentuje czyje interesy i jakim budżetem dysponuje. W ten sposób umożliwia ogółowi społeczeństwa i innym grupom interesu kontrolowanie działalności lobbingowej i przeciwdziałaniu korupcji.